De kaarten van een Tarot Deck

Een Tarotdeck bestaat uit 78 kaarten. Deze 78 kaarten zijn verdeelt in een set Major Arcana kaarten en een set Minor Arcana kaarten.

De Major Arcana kaarten zijn de kaarten die oplopen van 00. de Dwaas naar 21. de Wereld. Samen vormen zij de Major Arcana ofwel de grote geheimen of grote mysteriën van het leven.

De andere 56 kaarten van het Tarotdeck worden de Minor Arcana genoemd ofwel de kleine geheimen in het deck. Klein klinkt wat oneerbiedig want deze kaarten zijn niet ondergeschikt aan de kaarten uit de Major Arcana.
Zie ze als de richtingaanwijzers op je pad.

Binnen de Minor Arcana is er nog een onderverdeling. Deze 56 kaarten worden namelijk verdeelt in vier sets die ieder een van de vier elementen vertegenwoordigt

Pentakels – Aarde
Zwaarden – Lucht
Staven – Vuur
Kelken – Water

Binnen ieder van deze sets is een opbouw van Aas naar 10 plus iedere set heeft vier hofkaarten.
De schildknaap, de ridder, de koningin en de koning. Zij vormen samen de hofhouding van een element.


Op deze pagina vind je beschrijvingen van de Tarotkaarten op basis van mijn interpretatie en eigen wijsheid over de kaarten.
Laat dit een begin zijn waarop jij met je eigen inzichten kunt uitbouwen, wegstrepen en aanvullen.

Major Arcana
00. de Dwaas

Het verlangen van de ziel om een stap in het diepe te nemen.

00. de Dwaas (je Ziel) begrijpt het verlangen om verder te reiken dan comfort. Vanuit ongemak ontstaat groei. 00. de Dwaas vertrouwt op zijn ziel, herkent het verlangen en springt zonder zich af te vragen over het hoe of wat van de situatie of de uitkomst.

00. de Dwaas is altijd het startpunt voor groei en het is aan jou om die “dwaze” stappen te blijven nemen zonder daarbij te luisteren naar de buitenwereld. Wees je volledige authentieke zelf!


01. de Magiër

01. de Magiër staat voor het (her)ontdekken van je persoonlijke kracht.

01. de Magiër is een krachtige creator, een creatieveling, die informatie van boven ontvangt.
01. de Magiër handelt hierna zonder de vraag te stellen; Hoe dan? En daarmee laat hij alle ingevingen geboren worden in de wereld. Deze persoonlijke kracht en creativiteit zonder kaders vragen zelfvertrouwen! Het is aan jou om dit zelfvertrouwen te ontwikkelen en te blijven voeden zodat jij als die werkelijke Magiër hier op aarde kan neerzetten wat er door jou heen wilt komen.


02. de Hogepriesteres

02. de Hogepriesteres vraagt je om te luisteren!

Keer naar binnen om daar je krachtige intuïtie te horen fluisteren, praten, roepen, misschien wel schreeuwen. Je bent opmerkzaam, zorgzaam en staat in verbinding met de cyclussen van het leven. Dit betekent dat je niet lineair door het leven gaat. Terugkomen bij jezelf is in jouw leven een belangrijk ankerpunt. Je grenzen willen nog wel eens vervagen en je gaat veel op in anderen. Keer met regelmaat terug naar de vraag; Hoe kom ik bij mijzelf en hoe kan ik mij verbinden met mijn eigen wijsheid?


03. de Keizerin

03. de Keizerin staat voor liefde en vruchtbaarheid.

Andere woorden voor liefde zijn compassie, overvloed, inlevingsvermogen, schoonheid, koestering. 03. de keizerin vraagt je om je hier volledig voor open te stellen en te ontvangen. Hiermee kan jij jezelf verwezenlijken. Kun jij deze overvloed, deze vruchtbaarheid, deze liefde ontvangen? Wees helemaal met wie je bent en geef jezelf die liefde, ondersteuning en aandacht die je nodig hebt. Wanneer jij kan ontvangen, kun je op de mooiste manier geven.

Jouw gevulde kop loopt over waarmee je anderen geeft wat zij nodig hebben.


04. de Keizer

04. de Keizer staat voor het recht om je ruimte in te nemen zonder een ander te verdringen, zonder strijd of competitie.

04. de Keizer vraagt je om dit te belichamen. Spreek je uit, draag je waarheid uit, neem je ruimte in. Je bent serieus en bent van het motto, afspraak is afspraak. Je zet neer wat er van je gevraagd wordt. Vergeet niet dat je ruimte innemen niet betekent een ander verdrukken. Haal de energie van de vorige kaart, 03. de Keizerin, soms wat meer tot je, zodat je wat flexibel kan samenwerken en ruimte voor anderen kunt laten zonder jezelf weg te geven.


05. de Hogepriester

05. de Hierophant gaat over je eigen inzichten, je eigen lessen, en je eigen weten en het daarop vertrouwen.

De kaart gaat over je eigen vrijheid nemen. Je hebt behoefte aan zelf ontdekken zonder sturing of input van anderen. Constant op zoek naar nieuwe kennis, nieuwe uitdagingen, nieuwe indrukken. Doordat dit een 5 kaart is, gaat het ook over balans. Je behoefte aan vrijheid kan maken dat je niets van je ideeën of opgedane indrukken tot een concrete realisatie brengt. Realisatie vraagt namelijk om kadering. Haal soms de energie van de vorige kaart, 04. de Keizer, bij jezelf op en zet daarmee het geleerde neer op aarde.


06. de Geliefden

06. de Geliefden vraagt; Hoe ontvang jij liefde?

Met 06. de Geliefden als energie ben je iemand die prachtige verbindingen creëert tussen mensen. Je bent graag in contact met anderen en wil graag dienstbaar en aanpassend zijn om de goede relatie in stand te houden. Je mag je hier afvragen; Ben ik mijn verlangens en behoeftes buiten mijzelf aan het plaatsen (in mijn contact met anderen) of kan ik leren dit uit mijzelf te halen en mijzelf in mijn behoeftes te voorzien? Het is van belang om je balans vinden tussen de vragen; Welke behoeftes voel ik?

En wat gebeurt er buiten mij?


07. de Zegewagen

07. de Zegewagen vraagt; Wie ben ik? Wat ben ik? Welke volgende stap moet ik nu aandacht geven? Met andere woorden een echte filosoof.

07. de Zegewagen is het voertuig waarin jij even tot stilstand kan komen terwijl alles gewoon doorgaat. Het moment waarop jij de filosofische vragen kan stellen. Deze kaart is een uitnodiging om te kijken naar alles wat je hebt gedaan om uiteindelijk een beslissing te nemen hoe verder. Mensen met deze energie doen er goed aan om hun filosofische insteek wat aarde te geven. Anders loop je het risico altijd te blijven hangen in het stilstand moment en je overdenkingen niet verder te ontwikkelen. Doe ook het werk!

08. Kracht

08. Kracht vraagt jou; Hoe kan jij met gemak en gratie voor jezelf op blijven komen ook in moeilijke tijden?

De kern van deze kaart is het hart. Leven vanuit je hart, met al wat je daar vindt. Zonder verdediging of uitleg. Wanneer jij altijd in de verdediging bent over jouw keuzes en manier van leven, trek je vooral weerstand en moeilijkheden aan. Als jij open, puur en vol voor jouw hartsverlangen kiest en dit uitdraagt zonder verdediging, zal je zien hoe makkelijk en snel je aantrekt wat je verlangt.

08. Kracht vraagt je om krachtig te geloven in jouw eigen unieke verlangen.


09. de Kluizenaar

09. de Kluizenaar vraagt je om geduld. Wanneer deze kaart jouw persoonlijkheid vertegenwoordigt, dan is je les in het leven o.a. om je over te geven aan Divine Timing.

Alles komt op je pad wanneer jij er klaar voor bent en gaat nooit te vroeg weg. En aan jou om je hieraan over te geven. De lantaarn van 09. de Kluizenaar verlicht je pad stap voor stap. Je hebt geen idee wat er in de toekomst ligt, je hebt je werk nu hier op dit moment te doen. Je kan niet afdwingen dat het sneller gaat of eerder tot je komt. 09. de Kluizenaar komt zonder vooroordeel en heeft een open blik. Om jezelf niet volledig te verliezen in begrip voor iedere situatie en daarmee niet tot de volgende stap te komen, is het goed om de daadkracht en assertiviteit van 08. de Kracht kaart in jezelf te vinden.


10. het Rad van Fortuin

10. het Rad van Fortuin lijkt je niets te vragen zoals de andere kaarten. Het is een kaart die tijd nodig heeft om duidelijk te worden. Dit is dan ook echt de onderliggende energie wanneer deze kaart bij jou hoort. Dingen hebben tijd nodig voordat het duidelijk wordt. Dit vraagt je om vertrouwen.

10. het Rad van Fortuin komt met de boodschap dat er iets aankomt, er staat iets te veranderen. Maar probeer dit niet te begrijpen, te versnellen of te veranderen. Want dat is onbegonnen werk. 09. de kluizenaar vraagt om geduld maar nu wordt er totale overgave verwacht! Kun jij in je centrum blijven staan met vertrouwen dat dat wat komt in jou hoogste goed is?


11. Gerechtigheid

11. Gerechtigheid is niet een magische balans waarbij alles wat eerst oneerlijk was eerlijk wordt. Helaas. Het leven is oneerlijk en daar hebben we mee te leren leven.

11. Gerechtigheid vraagt je dus te erkennen wat is i.p.v. te wensen dat dingen anders zijn dan ze zijn. Hoe ga jij om met dat wat er is?

11. Gerechtigdheid vraagt je uit de slachtofferrol te stappen en je verantwoordelijkheid te nemen. Hoe moeilijk of in jouw ogen oneerlijk een situatie ook is het gaat om hoe jij er meer omgaat. Neem wat er is, zie je eigen aandeel en accepteer de onrechtvaardigheid zonder je eigen waarheid te kort te doen. Je balans en waarheid vinden in iedere situatie.

Als middelste kaart van de Arcana vraagt de kaart om er echt midden in te gaan staan. Aanwezig te zijn.


12. de Gehangene

En toen stond je stil. 11. Gerechtigdheid vroeg je in het midden te gaan staan, wat er ook is er mee te zijn. 12. de Gehangene voert dit nog een stapje verder… wees er maar even helemaal mee.

Niet weglopen, nee dit is echt een uitnodiging om bepaalde processen, situaties of gedragingen van alle kanten te bekijken, er mee te zijn en het dan los te laten.

Dit is geen gemakkelijke kaart, we willen graag door… door… en door. Maar dat is nu geen optie. Om iets te transformeren (hi 13. de Dood) zal je er eerst mee moeten zijn. Om iets los te kunnen laten zal je het eerst in alle ongemak vast moeten houden. Dat is wat 12. de Gehangene van je vraagt. Laat het maar even schuren.


13. de Dood

13, het nummer van de wilde vrouw… de heks.

De kaart die nog wel eens wil afschrikken, net als het woord heks, maar die echt meer credits verdient als prachtige transformatiekaart.

Een ander woord voor transformatie…. verandering.

Iets in ons leven mag dood zodat het kan dienen als grond waarop iets beters kan groeien, dat wat ons beter past en je verder brengt.

Bij iedere geboorte (een nieuw deel van ons) hoort de dood, een oud deel sterft en maakt ruimte. 13. de Dood vraagt je dus om te leren los te laten met de wetenschap dat daar altijd een (weder) geboorte op zal volgen.


14. Gematigdheid

14. Gematigdheid gaat over de balans tussen je ziel en je brein.

Net als de kaart 10. het Rad van Fortuin (ze zijn d.m.v. de planeten en sterrenbeelden aan elkaar verbonden) is dit een ongrijpbare kaart. Deze kaart loopt ook over een langere periode en in het begin is niet duidelijk wat er staat te veranderen. Dit is zo’n kaart waarbij je achteraf terugkijkt en denkt… oh, dat was er aan de hand! En soms duurt dit jaren.

Je maakt hier een shift van denken met je brein naar weten met je ziel. En je hebt dit in 14. Gematigdheid in balans te brengen met elkaar. Balans hebben betekent dat je beide extremen op de lijn kent. Je schiet naar beide kanten uit om uiteindelijk in het midden uit te komen. Die balans is de sleutel van deze kaart.

15. de Duivel

15. de Duivel staat voor de bevrijding van de gevangenis gevormd door je brein. De verhalen die je jezelf vertelt om klein te blijven en niet te leven naar je allerbeste leven. Deze kaart komt met de uitnodiging om de controle over je eigen leven te nemen.

Kun jij schuldloos en schaamteloos jeZelf zijn?

Dit is een proces waar je niet zomaar door heen kunt rennen. Het vraagt je om grote innerlijke reflectie en het verschil te leren kennen tussen een brein in paniek of een zielsantwoord. Ons brein wil ons “veilig” houden (lees: het bekende pad blijven lopen) maar isoleert je daarmee van al het moois buiten de “gebaande” paden. 15. de Duivel vraagt je dit te herkennen en manieren te vinden om je brein tot stilte te manen zodat je Ziel ruimte krijgt.


16. de Toren

Van buiten lijkt het goed, of jij probeert het goed te laten lijken, maar 16. de Toren is gebouwd op een slechte fundering. Hoe je het wendt of keert… 16. de Toren gaat om en daar kun je niets aan veranderen.

Dit is een kaart waarvan je misschien schrikt maar het gaat hier echt niet alleen om hele grote trauma’s. De kaart gaat over het ongeziene zichtbaar maken en komt met een prachtige onderliggende boodschap. Deze kaart brengt alles naar boven wat boven moet komen. Het brengt je de informatie die je niet ziet of wilt zien maar die je hard nodig hebt om je leven beter en volwaardiger vorm te geven.

Dat wat je in je onderbuik steeds hebt gevoeld…. dat komt naar boven en word je vol in je gezicht geduwd.


17. de Ster

17. de Ster spreekt over Regeneratie en Rust.

Heel oneerbiedig noem ik dit de 3R’en kaart. Rust, Reinheid en Regelmaat.

Precies wat je nodig hebt na 16. een Toren moment of gewoon omdat het even nodig is. Rust is nodig voor herstel, opladen en nieuwe ideeën. Voor alles is een tijd en rust neemt daarbij een groot aandeel in. Hier laat je even alles los, leer jij je hart te helen en je rust te gebruiken om op te laden om straks verder te gaan. Dit kun je er niet even bij doen, dit verdient je volledige aandacht. Zodat je weer een punt op de horizon kunt plaatsen waar jij gelukkig van wordt en waar je naar toe kan groeien.


18. de Maan

18. de Maan geeft aan, er is leegte.

Dit is het donkerste deel van de Nacht waarin niets zichtbaar of helder is. Kun jij zijn met die donkere nacht? Jouw innerlijke donkere nacht.

De leegte voelen maar je er niet door laten overspoelen maar innerlijk weten oproepen. Je overgeven aan het mysterie van het leven, aan het niet weten en toch voelen dat na deze nacht er weer een dag zal zijn. In deze kaart hebben we niet de antwoorden op het leven en dat is ongemak in iedere vorm.
18. de Maan is de kaart waarbij je dromen, je gidsen, je zielenteam of je voorouders tot je komen. Hier heb je je brein helemaal uit te zetten en je overgeven aan de boodschappen die je voelt i.p.v. ziet of kunt uitleggen.


19. de Zon

De andere kant van 18. de Maan! Je bent door de leegte heen.

Al dat innerlijk werk van de vorige kaarten is gedaan en je bent klaar om de nieuwe jij naar buiten te brengen. Je bent veranderd en tegelijk zo ontzettend jezelf en je komt op het punt dat je dit naar buiten wilt brengen. 19. de Zon vraagt je naar buiten te komen helemaal zoals jij bent, de echte jij!

Je innerlijk kind heeft zijn weg naar buiten gevonden. Het is nu niet meer alleen een innerlijk proces, het vindt zijn weg naar buiten je dagelijks leven in. Het is niet meer alleen een gevoel… het is een vorm van zijn!


20. het Oordeel

In 20. het Oordeel neem jij je blinddoek af.

Na 19. de Zon ben je veranderd en nu ben je klaar voor meer echte waarheden! Deze kaart is diep en een echte levensles die verdiept door je leven heen.

Ik heb niet de illusie deze kaart volledig te begrijpen, net als jij zal deze kaart door mijn leven heen steeds meer verdieping krijgen. Laag na laag afpellen. En dat is dus ook precies waar de kaart voor staat. Je hebt een proces gelopen, veel is duidelijk geworden maar wat mag nog meer zichtbaar worden. Welke laag komt er nu naar voren. Welk aandeel heb jij daarin gehad en nu je het weet, wat ga je anders doen.

En zo begint er opnieuw een les.


21. de Wereld

21. de Wereld praat over afronding. Je hebt de cirkel gelopen. Alles is rondgekomen en het is compleet. Maar stopt het daar? Natuurlijk niet, na iedere cycli is daar een volgende. Na iedere les komt de volgende les.

In 21. de Wereld zal je ervaren dat je in een afrondende fase zit. Je bent klaar, je sluit iets af en wilt graag door. Je hebt alleen nog geen idee waarheen.

En daar zit de sleutel van 21. de Wereld, pas wanneer dat duidelijk wordt stap je vanzelf in 00. de Dwaas kaart om de lijn opnieuw te lopen. Alleen nu met een diepere laag van betekenis. Maar ook hier kun je niet afdwingen en dus kun je in 21. de Wereld gewoon even genieten van het afronden en er even helemaal in zijn! Je volgende les komt vanzelf!

Minor Arcana

Hofkaarten

Er zijn vele manieren om de hofkaarten te lezen.

De wat “ouderwetse” manier van lezen is om deze kaarten als mensen om je heen te lezen. Een andere manier is om deze kaarten te lezen als periodes in je leven, als tijdsindicatie, als moment in je ontwikkeling of als situaties.Er zijn zelfs stromingen die de hofkaarten verbinden aan weertypes, vervoersmiddelen of plekken in de wereld.

In The Sages Cup lees ik de kaarten vaak als delen van je persoonlijkheid.
Iedere hofkaart komt met een set kenmerken en deze kenmerken vertellen het verhaal van je persoonlijkheid en wat je al dan niet in het licht zet voor anderen om te zien en te ervaren.


Schildknaap van Kelken

Emotioneel, empathisch, gevoelig, naïef, kwetsbaar, dromer, beleefd, en aardig.

Ridder van Kelken

Romantisch, aanhankelijk, rustig, puur, artistiek, zacht, spiritueel, introvert en hart gecentreerd.

Koningin van Kelken

Kalm, geduldig, hoog sensitief, dagdromer, vertrouwen, sentimenteel, passief en toegewijd.

Koning van Kelken

Vriendelijk, toegankelijk, aandachtig, ondersteunend, bedachtzaam, artistiek en genereus.


Schildknaap van Pentakels

Verantwoordelijk, praktisch, organisator, op zijn doel af, bouwer, gegrond, geduldig en ijverig.

Ridder van Pentakels

Methodisch, loyaal, consistent, planmatig, overwegend, sterk, succesvol en ondernemend.

Koningin van Kelken

Huiselijk, vruchtbaarheid, overvloed, aandachtig, conservatief, down to earth, koesterend en geduldig.

Koning van Kelken

Sterk, solide, betrouwbaar, succesvol, respectvol, ouderwets, voorbereid, overvloedig en deelt graag in zijn overvloed.

Schildknaap van Zwaarden

Ondervragend, toeschouwer, eerlijk, slim, snel, alert, innovatief en transparant.

Ridder van Zwaarden

Dapper, impulsief, komt snel tot actie, doorzetter, angstloos, snel in beweging en snel met denken.

Koningin van Zwaarden

Leraar, logica, direct, eerlijk, duidelijk, op zichzelf, kletst graag, controle en heeft altijd een mening.

Koning van Zwaarden

Filosofisch, bedachtzaam, krachtige mening, onpartijdig, diplomatiek en rationeel.


Schildknaap van Staven

Nieuwsgierig, extravert, risiconemer, impulsief, enthousiast, creatief, speels en spontaan.

Ridder van Staven

Op zoek naar spanning en sensatie, avontuurlijk, uitdagend, zelfverzekerd, dynamisch en onvoorspelbaar.

Koningin van Staven

Instinctief, gemotiveerd, verbonden, sensueel, assertief, trots, respectvol, optimistisch en grote aantrekkingskracht op anderen.

Koning van Staven

Krachtig, machtig, ondersteunend, zelfverzekerd, eerlijk, ruimhartig, warmhartig en potent.

Minor Arcana

Cijferkaarten

Iedere set heeft zijn eigen verhaal en een eigen opbouw.
In de volgende omschrijvingen duiken we in de verhalen van de elementen gecombineerd met de cijers.

Pentakels

Aas
Basis behoeftes/ persoonlijk verlangen, Hoe geef ik mijn wensen en verlangens vorm?

2
Hoe vind ik mijn balans tussen mijn persoonlijk verlangen en de maatschappelijke verwachtingen?

3
Kan ik samenwerken om mijn persoonlijk verlangen vorm te geven?

4
Hou ik strak de regie en bescherm ik wat van mij is of kan ik vrij delen in wat ik heb?

5
Durf ik om hulp te vragen of te erkennen dat ik hulp nodig heb?

6
Is geven en nemen bij mij in balans?

7
Kan ik accepteren dat geduld hebben bij groei hoort?

8
Onvermoeid investeren in de gedroomde toekomst/ uitkomst.

9
Ik pluk de vruchten van mijn geduld en investeringen.

10
Ik deel de vruchten van mijn geduld en investeringen.

Zwaarden

Aas
Bewustzijn, welke behoefte ligt er onder mijn angst? En neem ik de uitnodiging aan om dit aan te kijken?

2
Betrek ik mijn hart bij mijn hoofd?

3
Verantwoordelijkheid nemen voor mijn pijn en verdriet.

4
Rust en herstel na het verdriet en de pijn.

5
Doe ik een ander verdriet vanuit mijn eigen angst? Laat ik mijn overtuigingen mij klein maken?

6
Kan ik afstand nemen van mijn gedachtes?

7
Terugval in oude niet helpende overtuigingen.

8
Vastgezet door mijn gedachtes zie ik niet meer de voor de hand liggende opties.

9
Ik ben mij bewust van mijn overvloed aan angsten en gedachtes!

10
Ik laat oude overtuigingen los zodat ik nieuwe keuzes kan maken.

Staven

Aas
Zelfzorg, Wat is voor jou belangrijk? Waar gaat je vuur van aan?

2
Wat ga je met deze kennis doen? Hoe ga je je vuurtje opstoken?

3
Wat is je volgende stap, wat neem je mee, wat offer je op?

4
Hoe vier jij je (kleine) successen? Plezier en ontspanning.

5
Chaos!

6
Jezelf vieren en eren. Laad je energie en stook je vuur op.

7
Waakzaamheid, kun jij dat loslaten en jezelf volledig laten zien?

8
Er ontstaat beweging, snelle groei en ontwikkeling, wordt het vuur niet te hoog?

9
Kun jij rust vinden in de beweging of blijf je maar doorgaan?

10
Nu draag je teveel (het vuur is te hoog) wat kun je loslaten?

Kelken

Aas
Openen van je hart, beginnend bij jezelf!

2
Alles zit in jou! Jezelf liefhebben, kun jij dat voor ieder deel?

3
Zichtbare en onzichtbare ondersteuning bij jezelf liefhebben.

4
Er wordt iets (liefde?) aangeboden, maar voor je dit aanneemt zul je eerst jezelf lief moeten hebben met alles wat er in jou is.

5
Ruimte maken voor je verdriet, je verlies. Het verdriet er laten zijn zodat het niet gaat etteren.

6
Het herinneren van jezelf (je open hart) voor je verdriet.

7
Besluitloosheid, je hart gaat naar zoveel uit, kies maar even niet.

8
Iets met verdriet achterlaten maar doorzetten in het loslaten omdat dit beter is voor jou.

9
Oprecht jezelf vieren, zie eens hoe groot en vol je hart is en wat je allemaal te bieden hebt.

10
Vind je geluk! Kun jij in iedere situatie de regenboog vinden?

Disclaimer:
Alles wat je leest, hoort of ziet, in ieder werk van mij, is mijn interpretatie en mijn waarheid.

De informatie op deze pagina betreft een basis, er zijn vele niet benoemde lagen en symbolen in de kaarten.
Ik hoop hiermee een basis te creëren waarop jij je eigen waarheid kunt onderzoeken en kunt uitbouwen op wat ik je breng.

🌿 Tarot vraag? WhatsApp mij!