Hoe gaat The Sages Cup om met de maatregelen rondom het Coronavirus – COVID-19 !

Net als ieder ander wordt ook aan The Sages Cup gevraagd om verstandig en verantwoordelijk om te gaan met de uitdagingen waar wij allemaal voor staan.
Ik neem daarin ook mijn verantwoordelijkheid en vraag dit ook van mijn klanten wanneer zij een afspraak inboeken aan mijn echte keukentafel!

Je mag van mij verwachten dat de ruimtes waarin jij je bevindt tijdens onze afspraak schoon zijn en dat alle aan te raken oppervlaktes zijn gedesinfecteerd. Daarnaast zal ik na iedere afspraak de ruimte opnieuw schoonmaken en desinfecteren zodat iedere volgende klant in een schone ruimte kan plaats nemen.
Omdat de afspraken in mijn huis plaats vinden dien je je te realiseren dat er buiten de afspraken voor The Sages Cup, meerdere mensen (waaronder ook kinderen die naar school gaan) gebruik maken van het huis en alle ruimtes daarbinnen.

Ik zal zo veel mogelijk zorgen voor de gevraagde 1,5 meter afstand waarbij de keukentafel onze afstand zal creëren tijdens het gesprek. Ik vraag jou ook rekening te houden met de gevraagde 1,5 meter afstand bij ons contact.

Ik maak geen gebruik van een mondkapje of andere beschermingsmiddelen. Ik heb hiervoor gekozen omdat een mondkapje mij belemmert in het overbrengen van de boodschappen en mijn mimiek en toegankelijkheid beperkt. Iets waarvan ik juist geloof dat dit de basis is voor een goede reading.
Mocht jij gebruik willen maken van een mondkapje dan ben je hier natuurlijk vrij in.

Ik zal je vragen om bij binnenkomst je handen te wassen en ik zorg voor de benodigde producten om dit te kunnen doen.

Daarnaast is het belangrijk om voor de afspraak het volgende te overwegen!

  • Heb jij (of iemand in jouw huishouden) in de afgelopen 14 dagen de diagnose Corona – COVID-19 gehad?
  • Heb jij (of iemand in jouw huishouden) in de afgelopen 48 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen (anders dan hooikoorts), keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Is het antwoord op een of beide van deze vragen Ja! Dan kan de afspraak niet doorgaan en vraag ik je de afspraak te annuleren en/ of te verplaatsen na een later tijdstip.

Verder verwacht ik dat mocht je binnen 2 weken na onze afspraak klachten zoals hierboven benoemt ontwikkelen en er wordt Corona – COVID-19 bij je vastgesteld dat je mij hiervan op de hoogte brengt. Zodat ik andere klanten op de hoogte kan stellen en mijn verantwoordelijkheid bij anderen afspraken kan nemen.

Natuurlijk geldt deze regel ook voor mij en ik zal zorgvuldig voor iedere afspraak afwegen of er redenen zijn voor annulering of verplaatsing.

Rekening houdend met bovenstaande ben je ontzettend welkom aan mijn keukentafel! Het is aan jou om een afweging te maken of deze aanvullende afspraken passen in jouw kijk op veiligheid rondom Corona – COVID-19 en of jij op basis hiervan een afspraak wilt inboeken aan de keukentafel.
Mocht je nog liever niet fysiek contact maken dan ben je natuurlijk altijd welkom aan mijn digitale keukentafel.

Laten we samen zorgen voor een veilige en gezonde wereld voor iedereen!

🌿 Tarot vraag? WhatsApp mij!