Met de Tarot voorspel je de toekomst ! of ?

Focus en stijlen van de Tarot lezen.

Blik even met mij terug.
Ik, jonge vrouw, 16 jaar, eerste Tarot deck in mijn handen en het eerste wat ik dacht… nu kan ik de toekomst voorspellen! Little did i know!

Inhoud
Terugblik
Geschiedenisles

Focus
De verschillende stijlen
De analytische manier van lezen, element lucht
De intuïtieve manier van lezen, element water
De medium manier van lezen, element vuur
De persoonlijke manier van lezen, element aarde

Voorkeuren, focus en stijlen

Wil je liever mee luisteren terwijl je de tekst leest? Of eigenlijk liever helemaal niet lezen en gewoon even rustig luisteren terwijl je iets anders doet?
Klik op bovenstaande button en je vind daar de opname van, Met Tarot voorspel je de Toekomst!?

Met Tarot voorspel je de Toekomst!?
Je begrijpt het al, 25 jaar later denk ik hier toch echt anders over.
Ik kijk naar onze toekomst als een onbeschreven blad die wij zelf mogen invullen. Wij staan aan het roer van ons leven, en wat dit leven ons ook toewerpt als uitdaging, wij hebben altijd een keuze. Een keuze in hoe wij reageren, hoe wij ergens mee omgaan en waarmee we ons laten beïnvloeden.

Overigens was deze aanname van mij niet zo raar.
Wat ik wist over de Tarot was wat ik in films had gezien, en daar worden de kaarten meestal wat kortzichtig afgebeeld als toekomstvoorspellers.

Kleine geschiedenisles
Over de geschiedenis van de Tarot is veel onduidelijk en er zijn veel uiteenlopende theorieën over het ontstaan en gebruik van de Tarot. De meest verhaalde (en onderzochte) theorie is dat de Tarot waarschijnlijk in de 15e eeuw is ontstaan door het toevoegen van extra figuurkaarten (Schildknapen) en troefkaarten (Major Arcana) aan het bestaande kaartspel. Het doel? Spelen van een Spel!

In 1781 verscheen het boek Le Monde Primitif van de filosoof Antoine Court de Gébelin waarin hij beweert dat de Tarot “de geheimen van de Egyptenaren” bevat. Hij staat aan de basis van de stroming die de Tarot ziet als een geheime leer, eeuwen oude wijsheid ontsloten vanuit de kaarten. Dit is het moment waarop de kaarten van een deck speelkaarten veranderen in toekomstvoorspellers.

Vanuit hier zijn er allerlei theorieën ontstaan over de Tarot en wat deze kaarten nu precies zijn en doen. Ook wij, nu in de 21e eeuw, doen dit nog.
We ontdekken verbindingen tussen de kaarten en ons leven en geven zelf invulling aan de betekenis van de kaarten.

Ik denk dat dit precies verwoordt wat zo bijzonder is aan de Tarot, na al die jaren spreken de kaarten ons nog steeds tot de verbeelding. En ieder van ons geeft daar zijn eigen invulling aan.

Focus bij het lezen van de Tarot
Wanneer je de kaarten gebruikt voor inzichten kun je je focus leggen op twee verschillende kanten van het leven.

– Focus op de toekomst
– Focus op het verleden

Onze toekomst is nog onbekend, ons verleden is een gegeven.
Beide kanten beïnvloeden ons heden.

Focus op de toekomst
Dit is de focus die de toekomst voorspelt.
Vaak de wat concrete uitspraken over wat er staat te gebeuren, op welke moment en wat de gevolgen zullen zijn. Alles lijkt wat meer vaststaand zonder dat daar eigenaarschap in zit.
De stappen van het verleden en het heden worden hier overgeslagen.

Focus op het verleden
Dit is de focus die kijkt naar hoe je bent gevormd vanuit je verleden. Welke onbewuste overtuigingen heb je hieruit meegenomen die niet behulpzaam zijn op je pad naar je gewenste toekomst.
Hierbij ligt de focus op wat kun jij doen om je toekomst te beïnvloeden.
Ook hier ben je dus indirect met je eigen toekomst bezig maar meer vanuit wat kan ik in het heden doen om de gewenste toekomst aan te trekken.

Laten we even terugkomen op de stelling waarmee ik dit stuk begon…

Met de Tarot voorspel je de toekomst!?

Het antwoord hierop is dus super persoonlijk. De ene lezer doet dit wel en de andere lezer doet dit niet!

Ik kies ervoor mijn focus te leggen op het verleden en het heden om daarmee de gewenste toekomst aan te trekken. Dit voelt als een hele krachtige manier om zeggenschap en eigenaarschap over je leven te nemen.
Waar kom je vandaan, welke niet helpende overtuigingen zitten in de weg en wat helpt je om daar te komen waar je in de toekomst wilt zijn.

Ik ben er volledig van overtuigd dat alle antwoorden in onszelf zitten, En de Tarotkaarten zijn een prachtige ondersteuner bij het vinden van die antwoorden.

Het is volledig aan jou om te besluiten waar jij behoefte aan hebt.
Wil jij een kijkje in de toekomst nemen, met het verlangen dat die voorspelling waarheid wordt?
Of, Heb je behoefte aan concrete inzichten over het heden waarmee je de tools krijgt de gewenste toekomst aan te trekken?

Beide zijn mooi, ze zijn alleen wel heel anders, en jij mag helemaal zelf bepalen wat passend is voor jou.

Het schrijven over de Tarot en al dan niet de toekomst voorspellen leidt als vanzelf naar de verschillende stijlen van de Tarot lezen.
Er wordt gezegd, Zoveel mensen, Zoveel wensen, en dat is voor de Tarot niet anders.

De verschillende stijlen die hieronder worden behandeld zeggen niets over de focus van de lezer. De stijlen geven weer welke stijl jij gebruikt om de kaarten te lezen, niet of jij je focust op het verleden of de toekomst.

De verschillende stijlen van Tarot lezen
In mijn weg door de Tarot heb ik ontdekt dat er vele stijlen van lezen van de Tarot zijn, de ene stijl sluit de ander niet uit, vaak zijn ze zelfs prachtig aanvullend op elkaar.
Afhankelijk van de voorkeur van de lezer zal één (of twee) stijl er uitspringen maar vaak is er van iedere stijl wel iets verweven in de practice van de lezer.

Misschien merk je zelfs dat terwijl jij je ontwikkelt in je leven dat je manier van lezen ook verandert en ontwikkeld. Net als dat jij invloed hebt op je toekomst heb je dat ook op je Tarot practice en als je dit flexibel benadert zal je ervaren dat alle stijlen iets waardevols hebben te bieden.

Verschillende Stijlen

De analytische manier van lezen
Kennisoverdracht stijl
Element Lucht

Dit is de manier van lezen waarbij je je brein het werk laat doen. Welke kennis heb jij over de kaart die voor je ligt.
– Welke symbolen zie je en welke betekenis hebben die symbolen;
– De numerologie van de kaarten en de verbindingen die daarin zijn met andere kaarten;
– De opvallende kleuren in de kaart en hun betekenis;
– De mythologie van de kaart;
– De plek in een reading en de verbindingen met de andere kaarten;
– De elementen in de kaarten;
– De boek betekenis van een kaart.

Dit gaat over al de kennis die jij hebt over een kaart.

Hier beginnen de meeste van ons op het moment dat een Tarotdeck voor het eerst op ons pad komt. Wat heeft het bijgeleverde boekje ons over deze kaart te vertellen?
Veel cursussen die je over de Tarot vindt gaan over deze kennis en als je googled op een kaart zal je vaak informatie vinden die hierop gebaseerd is.

Droge, analytische kennis.

Het woord droog in deze context zal ik iets meer uitleggen want dit kun je als negatief ervaren. Ik ben van mening dat je zonder deze analytische kennis een belangrijk deel van de magie van de Tarot mist. Alleen denk ik dat je niet altijd hier zou moeten beginnen.

Van 78 kaarten alle kennis hebben over kleuren, numerologie, mythologie en de symbolenkennis dat klinkt als ouderwets schoolwerk waar je misschien helemaal geen zin in hebt. Los dat je nooit alle kennis kunt hebben is het veel, droog en soms helemaal niet zo interessant. Lijkt mij dat je heel snel voelt, laat maar zitten dit is toch niet voor mij!

Wanneer je ervoor kiest om eerst de andere stijlen te ervaren en de Tarot te laten leven is daarna de stap naar ontdekking van de kleuren, numerologie en symbolen een belangrijke aanvulling op de intuïtieve kennis die je al hebt. In mijn ervaring blijft de kennis dan veel beter “plakken” want je snapt de verbindingen sneller.

De magie van deze manier van lezen
Wanneer jij een fijne basiskennis hebt over de kaarten geeft je dit een kader waarbinnen je vol vertrouwen de kaarten kunt lezen. Je kan terugvallen op deze basis in elke situatie en je kan jezelf of de ander meenemen in deze kennis.

De schaduw van deze manier van lezen
Deze manier van lezen kan wat afstandelijk zijn. Hoe verbind je deze kennis over de kaarten met het werkelijke leven? Pas op dat je niet te veel hoog over gaat of te hard bent in je stellingen over een kaart. Het moet niet alleen bij boekenkennis blijven.

Mijn eigen ervaring is dat als ik alleen op mijn kennis ga over de Tarot dat ik in klantgesprekken alleen aan de oppervlakte blijf en de ander zijn onbewuste niet raak.
Ook kan de boodschap te hard zijn waardoor hij niet binnenkomt. Hij wordt niet gevoeld, alleen begrepen met het hoofd. En dan kom je niet tot de werkelijke transformatie die de Tarot kan brengen.

De intuïtieve manier van lezen
Coachende stijl
Element Water

De kaarten lezen vanuit je hart. Dit is de manier waarbij je je intuïtie inzet om de kaarten te lezen. Het gaat hier meer over welk gevoel je bij de kaart krijgt of wat het “plaatje” op de kaart bij je prikkelt.
– Wat valt je op in de kaart;
– Wat ervaar je in je lijf;
– Welke emoties voel je;
– Hoe ervaar je de kleuren van de kaart;
– Zie je overeenkomsten in de kaarten die er liggen;
– Waar herinnert de tekening op de kaart je aan.

Het gaat hier veel minder over exacte betekenissen en is er veel meer ruimte voor gevoel en het onbewuste.
Hier is veel ruimte om de kaarten te koppelen aan levensgebeurtenissen en gevoelens waardoor het onbewuste wordt aangesproken. Welke niet helpende overtuigingen komen naar boven door wat jij intuïtief voelt bij de kaarten.

Wanneer je leest voor een ander is dit een fijne stijl om de reading een echte samenwerking te maken waarbij je als lezer meer in de rol van coach of mentor stapt.
Je kunt namelijk heel makkelijk vragen, Wat valt jou op in deze kaart? of Waar moet je aan denken als ik … vertel over de kaart?
Op deze manier geef je het onbewuste van de ander de ruimte om naar voren te stappen en ruimte in te nemen waarop je dan weer verder kunt onderzoeken.

De magie van deze manier van lezen
Dit is de manier van lezen waarbij je de onderlaag raakt. Je stapt uit de kennis over de kaart en leert de kaart voelen op een dieper niveau. Hierdoor is de kaart meer verbonden met je eigen leven, want daar raakt je intuïtie je op. Deze manier van lezen richt zich op je mogelijkheden en je valkuilen.
Wat heb je te doen of aan te kijken in een bepaalde situatie waarmee jij de tools in handen krijgt om je leven bewust te transformeren.

De schaduw van deze manier van lezen
Bij deze manier van lezen moet je oppassen dat je de kaart niet te veel toe gaat “praten” naar een situatie of behoefte.

Mijn eigen ervaring is dat deze manier van lezen “makkelijker” is wanneer je voor een ander leest dan voor jezelf.
Je eigen onbewuste overtuigingen zijn niet voor niets onbewust en als je dan alleen intuïtief leest kan het zo maar zijn dat dat onbewuste niet duidelijk voor je wordt. Of dat je brein/ ego een spelletje met je gaat spelen.

Wanneer je dit ervaart roep dan de hulp van een andere lezer in of maak een stevige verbinding tussen analytisch en intuïtief lezen waarbij je evenveel ruimte geeft aan je intuïtie als aan je kennis.

De medium manier van lezen
Toekomst voorspellende stijl
Element Vuur

De kaarten lezen vanuit het onzichtbare.
Ik koppel deze manier van lezen aan mediumschap waarbij Helderziend, Helderhorend, Heldervoelend, Helderwetend en Helderruikend manieren zijn waarop onzichtbare informatie tot iemand komt. En waarbij deze onzichtbare informatie wordt gekoppeld aan de kaarten om daarmee de kaarten te lezen.

Wat goed is om hier te benoemen is dat een lezer die op deze manier de kaarten leest zichzelf niet per se als medium hoeft te profileren. Ik noem het zo om het onderscheid tussen de stijlen duidelijk te maken.

Ik ben van mening dat ieder mens wel enige aanleg heeft voor minstens één van deze manieren van onzichtbare informatie tot zich krijgen. Er is alleen wel verschil tussen hier echt je focus op leggen en inzetten met de kaarten of ergens de sfeer van aanvoelen en er verder geen aandacht aan geven.

Dit is de stijl van kaarten lezen waarbij er vaak een verbinding wordt gelegd met toekomst voorspellen. Dit hoeft natuurlijk niet! Wanneer dit jouw manier van lezen is kun je heel goed de onzichtbare informatie inzetten om onbewuste overtuigingen te onderzoeken of om iemand coachend te leiden in het vormen van zijn leven.

De magie van deze manier van lezen
Deze manier van lezen spreekt veel mensen tot de verbeelding. Niet iedereen is zo sterk verbonden met het onzichtbare en dit voelt voor veel mensen Magisch. Iemand buiten hen lijkt alle antwoorden te hebben, antwoorden die ze graag zouden krijgen.

De schaduw van deze manier van lezen
Dit is misschien ook direct de valkuil van deze manier van lezen, doordat het voor andere als magisch wordt beschouwd kunnen er situaties ontstaan waarbij eigenaarschap te veel wordt weg geven aan de kaarten en het lezen van die kaarten. Blijf je altijd bewust dat jijzelf altijd de controle en kracht over je eigen leven houdt.

De persoonlijke manier van lezen
Persoonlijke ontwikkeling stijl
Element Aarde

Deze stijl van lezen is misschien meer een praktische toepassing dan een echte stijl van lezen maar ik vond dat deze manier echt een plekje verdiende in dit rijtje.

Dit is een manier van lezen die je inzet voor persoonlijke ontwikkeling. Ik noem het vaak schaduwwerk omdat ik van mening ben dat onze grootste ontwikkeling ontstaat door licht te schijnen op onze schaduw.

Het is niet echt lezen van de kaarten als meer het inzetten van de kaarten. Wat als je het heel goed bekijkt dan toch weer een manier van lezen is.

Hoe doe je dit dan?
– Visualisaties met de kaarten
– Meditaties met de kaarten
– Journalen met de kaarten
– Affirmaties creëren met de kaarten
– Signaalkaarten zetten
– Sygnificator bepalen
– Altaar maken op basis van een kaart

Allemaal manieren om met de kaarten te werken, om de kaarten te lezen waarmee je een practice creëert vooral gefocust op je innerlijke transformatie.
Hiermee gebruik je de kaarten als tool om iets in jezelf te activeren.

De magie van deze manier van lezen
Dit is een super persoonlijke manier van de kaarten lezen. Zonder enige kennis over de kaarten of het systeem van de Tarot kun je deze practice inzetten en genieten van al het moois wat een set kaarten kan brengen. Een kaart vormt de basis voor een persoonlijke ontdekking door jezelf.

De schaduw van deze manier van lezen
Ik kan eigenlijk geen schaduw van deze manier van lezen bedenken. Misschien dat dit een hele persoonlijke manier van lezen is waardoor jouw inzichten of invulling over een kaart behoorlijk kunnen afwijken van hoe anderen een kaart zien of ervaren.
Wanneer je dan voor anderen leest kan dit of bijzondere inzichten aan beide kanten opleveren of juist voor de nodige weerstand zorgen.

Voorkeuren, focus en stijlen
Wat je focus of stijl ook is met het lezen van de Tarot blijf je realiseren dat door je leven te leven je voorkeuren kunnen veranderen. Blijf je verwonderen en probeer soms even iets anders uit dan je gewend bent. Misschien word je nog wel verrast.

Ik benoemde het eerder al, ik focus mij niet op de toekomst bij het lezen.
Maar dat neemt niet weg dat ik soms echt wel eens in een situatie kom waarin ik voel, Wist ik maar wat mij stond te wachten.
Af en toe trek ik dan toch een kaart om die toekomst te voorspellen.
Mijn hoofd zit hier overigens altijd zo in de weg dat ik het per definitie fout voorspel.
Maar leuk, grappig en leerzaam is het altijd.

Verantwoordelijkheid nemen
Ik wil nog wel afsluiten met iets belangrijks voor wanneer je leest voor anderen of je nu je focus legt op het verleden of de toekomst.

Als lezer heb je een verantwoordelijkheid voor dat wat jij in de wereld zet. Maak integere afwegingen en wees je bewust wat een reading met de ontvanger kan doen.
Wanneer jij ervoor kiest om toekomst te voorspellen voor een ander zorg dan dat je hier verstandig mee omgaat. Neem de verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden die ieder heeft over zijn eigen leven niet weg. Er is een hele dunne lijn tussen iemand helpen en iemand zijn kracht en ruimte wegnemen.

Ik ben heel benieuwd welke stijl jou het meeste aanspreekt of welke focus jij legt wanneer je de kaarten leest.
Wil jij jouw inzichten en mening over de focus en stijlen met mij delen stuur dan gerust een berichtje via alle bekende kanalen. Ik kijk er naar uit om te horen hoe jij dingen ervaart.

Liefs

🌿 Tarot vraag? WhatsApp mij!